Hvordan har du det?

Går livet på skinner, eller har du møtt utfordringer som det er tungt å bære på alene? Hadde det vært godt å ha en å snakke med om livet sammen med Jesus. Eller er du en frivillig i kristen sammenheng som opplever å være sliten og føler at ingen bryr seg?

Da er kanskje en medvandrer noe for deg. En medvandrer, som over en avtalt periode og til fastsatte tider, kan gå sammen med deg et stykke på veien. En som kan lytte og samtale, og samtidig prøve å hjelpe deg til nytt mot. En som kan bidra til at veien blir litt lettere å gå.

En medvandrer er tilgjengelig, og vedkommende vil lytte, gi mot, vise omsorg, og dele noen glimt av Jesus med deg. En medvandrer kan også dele egne erfaringer fra levd liv. Mange unge spør etter eldre medvandrere, åndelige foreldre.

Mange kan finne en medvandrer på egenhånd, men om du ønsker hjelp til å få en medvandrer, eller om du ønsker å være medvandrer for andre, så er du velkommen til å fylle ut skjemaet på denne siden. Vi vil kontakte deg og være med og legge til rette.

Tre stikkord om medvandring

1. Bibel og bønn
2. Samtale om livet
3. Gå videre til andre


Påmelding

Når vi har funnet en medvandrer til deg sender vi dere en felles e-post slik at dere kan avtale et første møte for å bli enige om veien videre. Ved samlinger for medvandrere på Ebeneser vil dere motta invitasjon på forhånd.

All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Mottaker av skjemaet er Sigrun Selstø, ansvarlig for medvandring på Ebeneser.