Pensjonisttreff
Lars Skjæveland blir med.
Kaffe og hjemmebakt.