Flagg04 korrigert_converted.jpeg
Forsamling02_converted02.jpeg
RLI_1129 korrigert_LUT_converted.jpeg
Flagg04 korrigert_converted.jpeg

Det beste budskap!


Flergenerasjonsmenighet på Ganddal

SCROLL DOWN

Det beste budskap!


Flergenerasjonsmenighet på Ganddal

Ebeneser Misjonsforsamling

Vi er en kristen, evangelisk luthersk forsamling på Ganddal i Sandnes, og vi tilbyr et mangfold av møtepunkter og aktiviteter innenfor trygge rammer. Her er alle velkomne: unge, voksne og eldre!

RLI_3553 korrigert_LUT_converted.jpeg
IMG_4064.jpg
RLI_4145 korrigert_LOG_converted.jpeg
Forsamling02_converted02.jpeg

Fellesskap


Vi mener at generasjonene trenger hverandre og beriker hverandre.

Fellesskap


Vi mener at generasjonene trenger hverandre og beriker hverandre.

Litt om oss

Ebeneser Misjonsforsamling er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Mottoet vårt er "Verden for Kristus". Vi ønsker å dele budskapet om han som er verdens håp, Jesus, han som bærer oss og våre liv. Vi opplever at mange trenger et kristent fellesskap, og vi ønsker å være en forsamling hvor bibeltroskap er sentralt, hvor vi lytter til Guds ord. Vi vil vitne om Jesus med livene våre, der vi bor. Vi har tro på at generasjonene trenger hverandre og beriker hverandre. Sammen vil vi bygge et åpent, kristent fellesskap, hvor vi kan dele vår tro og våre erfaringer.

I tillegg til det lokale engasjementet har vi også et betydelig fokus på misjons- og bistandsarbeid i utlandet. Med arbeid i fire verdensdeler ønsker vi gjennom Norsk Luthersk Misjonssamband å bidra til at flere mennesker får møte Jesus og bli kjent med ham. Og gjennom arbeidet vi støtter får tusenvis av mennesker bedre helse, kunnskap og levekår.

Vi ønsker å være et åpent fellesskap hvor vi får møte og erfare Jesus Kristus, og videreformidle hans ubetingede kjærlighet.

RLI_1129 korrigert_LUT_converted.jpeg

Aktiviteter


Ebeneser har tilbud for alle aldersgrupper

Aktiviteter


Ebeneser har tilbud for alle aldersgrupper

BARN

På Ebeneser finner du et godt utvalg aktiviteter for barn og unge. Vi ønsker at barna skal få lære om Jesus og Bibelen gjennom sang, undervisning og samtale. Vi driver blant annet kor og hobbylag, søndagsskole og aktivitetsklubb. Les mer under Aktiviteter om alt du kan være med på!

UNGE

Ungdommene samles på Oasen/Kick. Ebeneser skal være et sted der ungdommer kan komme med tro og tvil for å høre mer om Jesus, og få hjelp til å leve som kristne i hverdagen. Det innebærer å si ja til Jesus, følge ham, og spre hans ord og kjærlighet til andre mennesker.

FAMILIE

Storfamilien er viktig for oss. Vi har tro på å samles på tvers av generasjonene. Sammen kan vi lære av hverandre, og dele erfaringer og kunnskap om livet, troen og Bibelen. Søndagsmøtene er vårt felles samlingspunkt, og møtene er tilrettelagt for at hele familien skal være inkludert, fra de yngste til de eldste.

eldre

Vi er opptatt av å skape kontaktpunkter mellom ung og gammel, mellom nye tanker og levd liv. Samtidig har vi også et vitalt arbeid først og fremst beregnet på de som har nådd pensjonsalder. Pensjonisttreffet samler og engasjerer, gjennom møter og turer. Mer info om arbeidet finner du under fanen Aktiviteter.

IMG_4081.jpg
IMG_4431.jpg