Joh 15, 9-12, Som jeg har elsket dere.

Taler: Ludvig Bjerkreim