Andakt v/Wenche Lunde
Sang v/Betlemenn

Utlodning og salg av varer etter møtet. Bespisning i kafé i 1. etg.