Norsk Luthersk Misjonssamband

Se filmene som forteller om arbeidet NLM driver i Norge og i utlandet.

NLM - Flytter grenser (01:24)

Misjon - Til jorden ender (03:24)

Norge - Der du bor (03:03)

Framtid - Veivalg og visjon (02:17)

Bistand - I kjærlighet (02:28)

NLM 2020 - Verden for Kristus (12:18)