Etter vedtak i regionstyret, er det nå klart at John Olav Selstø blir ansatt i en 50% stilling som ungdomsarbeider i Ebeneser Misjonsforsamling. Vi gleder oss over dette!

 
John Olav Selstø

John Olav Selstø